Webová stránka

Stavební společnost měla již existující web. Web byl však prázdný a bez obsahu. Měl vloženy nevhodné fotografie z databank.

Co nejjednodušší cestou měl být web naplněn relevantním obsahem a postupně aktualizován. Vše tedy proběhlo bez zásadních změn na existujícím redakčním systému. V průběhu stavební sezóny byly pořízeny fotografie ze staveb a průběžně byl web aktualizován.

Byla vytvořena základní firemní grafika, která se používá v reklamě, ve vzorech dokumentů, na cedulích na stavby a na polepy vozidel.